Short Biography Fred:

I was born in 1972 in the village of Bellingwolde, North-East of the Netherlands. At the present moment I live in the city of Groningen, Netherlands, with my wife. Like many people my life was a bumpy ride. I am cured from Cancer, drug abuse and mental health issues.

I love: Science Fiction, philosophy, psychology, spirituality, martial arts, gardening, walking and biking. My creative activities are: Making Electronic music, drawing with pastel chalk and writing short stories, poetry and film scripts. Nice ways to express myself.

I am an experience worker regarding coaching and reflecting people about mental health issues, addictions and other related subjects. I also speak in public as a motivational speaker about expanding your awareness. You can mail me in person for more information. Spreading awareness is my main purpose in life. You can add me on Facebook too. It’s not only a profession to me, but a way of living. I can learn from you/others too! Every person is unique.

Korte Bio Fred:

Ik ben geboren in 1972 te Bellingwolde, Groningen. Later opgegroeid in het nabijgelegen dorpje Blijham. Enkele keren in Winschoten gewoond. Heden ten dage woon ik samen met mijn vrouw in de stad Groningen.

Heb een voorliefde voor: Science Fiction, Filosofie, psychologie, spiritualiteit , vechtkunst, tuineren, wandelen en fietsen. Ik uit mij creatief in het maken van electronische muziek, het tekenen met pastelkrijt en het schrijven van korte verhalen, filmscripts, gedichten en overdenkingen. Mijns inziens goede activiteiten om jezelf te reflecteren.

Ik ben ervaringswerker, coach en gastspreker. Op het gebied van verslavingen en mentale problemen (psychosen, depressie, manie, wanen e.d.). Niet alleen voor mijn werk, maar ook in mijn vrije tijd. Het is een manier van leven geworden. Mail me gerust voor meer informatie! En voeg me gerust toe op Facebook. Het verspreiden van bewustwording is het hoofddoel in mijn leven geworden. Dit op het gebied van met name zingeving. Denk graag met jou mee! En vergeet niet, we leren altijd van elkaar! Ieder individu is uniek!