Fred van der Werf

Short Biography Fred:

I was born in 1972 in the village of Bellingwolde, North-East of the Netherlands. At the present moment I live in the city of Groningen, Netherlands, with my wife. Like many people my life was a bumpy ride. I am cured from Cancer, drug abuse and mental health issues.

I love: Science Fiction, philosophy, psychology, spirituality, martial arts, gardening, walking and biking. My creative activities are: Making Electronic music, drawing with pastel chalk and writing short stories, poetry and film scripts. Nice ways to express myself.

I am working at www.ixtanoa.nl to coach people with mental health issues, addictions and other related topics. Next to that I am a guest speaker to reflect and inform people about those topics. You can also mail me in person to discuss and reflect on this matter. No charges. Spreading awareness is my main purpose in life. You can also find me on Facebook.

Korte Bio Fred:

Ik ben geboren in 1972 te Bellingwolde, Groningen. Later opgegroeid in het nabijgelegen dorpje Blijham. Enkele keren in Winschoten gewoond. Heden ten dage woon ik samen met mijn vrouw in de stad Groningen.

Heb een voorliefde voor: Science Fiction, Filosofie, psychologie, spiritualiteit , vechtkunst, tuineren, wandelen en fietsen. Ik uit mij creatief in het maken van electronische muziek, het tekenen met pastelkrijt en het schrijven van korte verhalen, filmscripts, gedichten en overdenkingen. Mijns inziens goede activiteiten om jezelf te reflecteren.

Ik heb een enerverend leven achter de rug. Ik ben hersteld van 2 x hodgkin, drugsverslaving en mentale issues (zoals psychosen, depressie e.d.). Ik zet mijn ervaring in op mijn werk voor www.ixtanoa.nl. Hier coach ik mensen en ben ik ook gastspreker. Daarnaast reflecteer ik gratis mensen die gebruik willen maken van mijn kennis over genoemde zaken. Mail me gerust. Ook mag je me toevoegen op Facebook. Zelfrealisatie is mijn hoofddoel. Daarnaast het verspreiden ervan.

Fred van der Werf in de natuur